شرایط واگذاری واحدها به صورت رهن و اجاره به صاحبین برندهای برتر و یا افرادی که دارای ایده خاص باشند و به صورت پروپوزال آن را تدوین و ارائه نمایند واگذار می گردد.

مبالغ رهن و اجاره به صورت ثابت و مشخص تعریف شده است و برای واگذاری واحدها هیچ گونه مزایده ای صورت نمیگیرد. تنها معیار انتخاب قدرت برند و یا قدرت ایده جدید و بیزنس پلنی است که افراد ارائه می دهند.