طراحی داخلی فضای لابی متروبام انجام شد. فضای لوکس و معماری پست مدرن از جمله موارد خاص فضای لابی هستند.