بالکن طبقه سوم مجموعه متروبام در حال تکمیل است و سنگفرش های کف آن در حال نصب است. قرار است تور بازدید گروهی برندهای برتر اصفهان در سه حوزه رستوران، فست فود و کافی شاپ تا ماه آینده برگزار گردد و نشستی در طبقه سوم در خصوص برنامه های متروبام در آینده در این فضا پیش بینی شده است.